Caminul Felix

Vi sammarbetar med organisationen Caminul Felix. Här kommer lite information om den:Caminul felix är en organisation med verksamhet i Rumänien och Thailand.

Caminul felix betyder ”lyckligt hem”. Det är detta som styr visionen för caminul felix, att alla barn behöver och har rätt till att få växa upp i ett tryggt och lyckligt hem.

Felix familjebyar i västra Rumänien och i södra Thailand är verksamheter som möter övergivna och föräldralösa barns behov av omsorg och stöd för fysiska, emotionella, sociala och andliga livs-områden sedan 1990.

Caminul Felix internationella volontärer och sponsorer International är en obunden, kristen organisation med band till Australien, Norge, Storbritannien, Sverige och USA. Verksamheten beror till stor del av stöd från privata faddrar och understödjare, stöd från företag och kyrkor och har utvecklat ett omfattande nätverk.

Det viktigaste för Caminul Felix är barnens väl och framför allt kommer barnen att skyddas, försvaras och stödjas med grundvärderingarna i en kärleksfull, verklig, livslång relation med en familj.


Historia

Felix Familjeby i Thailand började utvecklas under år 2006 i staden Surat Thani. Tio hem har planerats att byggas, och de första fyra hemmen flyttades in i under våren 2009. Det femte i början av 2010.

Thailand
Prioritet är att ge en ny familj till de barn som förlorat sina föräldrar i HIV/Aids.

Surat Thani är en vacker provins, samtidigt är det en stad i Södra Thailand. Här finns goda möjligheter till studier, arbete och medicinsks vård.

Felix Familjeby i Thailand inrättades av den svenska Caminul Felix styrelsen (se CaminulFelix.org), och en grupp ledare och föräldrar i Thailand som berörts av barnens lidande.

I Surat Thani kommer byn att ledas efter Thailändsk stil. Det finns yngre par som har tagit sig an livsuppgiften att ge dessa barn en ny familj. Dom kommer att ta emot tio barn i sina familjer.
(en av Felix familjebyar i Rumänien)

Besök deras hemsida: www.caminulfelix.org


RSS 2.0